تور شرکت

 • Xipingle, Zhengding County, Shijiazhuang, Hebei Province, P.R. China
 • +86-311-88268111
  +86-311-85175073
  +86-311-85175076
 • pinglegroup@pingle.cn

تور شرکت

نمای بیرونی شرکت Pingle

 • کارخانجات

 • ساختمان چند منظوره

 • ساختمان دفتر
مرکز تحقیقات تکنولوژی
سالن نمایشگاه

 • سالن محصولات

 • سالن محصولات

 • سالن محصولات

 • سالن تحولات شرکت

 • سالن تحولات شرکت

 • سالن تحولات شرکت
کارگاه
کارگاه تخلیه
کارگاه اسپری کردن
کارگاه فرآیندهای ماشینی
کارگاه جوشکاری
کارگاه مونتاژ
انبار مواد
تجهیزات فرآیند

 •  ماشین برش لیزری

 •  مرکز ماشینکاری عمودی

 •  مرکز ماشینکاری افقی

 •  ماشین خم کنترل عددی (NC)
تجهیزات تست

 •   ماشین اندازه گیری دقیق سه بعدی